Έλεγχος ασφάλειας ασυρμάτων δικτύων


H CoreSec υλοποιεί ελέγχους ασφάλειας (Wireless penetration tests) σε ασύρματα δίκτυα, κάνοντας χρήση εξειδικευμένων τεχνικών ώστε να εντοπίσει πιθανά κενά ασφαλείας είτε κατά την υλοποίηση του ασύρματου δικτύού ή κατά τη διάρκεια χρήσης αυτού.

Τα τεστ περιλαμβάνουν:

  • Wireless Penetration Testing
  • Rogue Wireless
  • Wireless Architecture Assessment