Κοινωνική Μηχανική


Ο στόχος της κοινωνικής μηχανικής (Social Engineering) είναι η απόσπαση πληροφοριών από τους υπαλλήλους της επιχείρησης, χωρίς τη βοήθεια τεχνικών μέσων με στόχο την παραβίαση του πληροφοριακού συστήματος.

Στόχος της Kοινωνικής μηχανικής (Social Engineering) είναι η απόσπαση πληροφοριών από τους υπαλλήλους της επιχείρησης

Με ελέγχους και επιθέσεις τύπου “phishing”, information gathering, τηλεφωνικης επικοινωνίας, USB sticks κλπ οι εξάγονται  συμπεράσματα για πιθανές αδυναμίες και  προτείνονται-διενεργούνται εκπαιδευτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης των υπαλλήλων στην ασφάλεια των πληροφοριών (Security Awareness Training).

Security Awareness Training