Εύρεση και Ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων

…ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων με απώτερο σκοπό την ενδελεχή έρευνα για περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης εισβολής…
Οι  υπηρεσίες εύρεσης και ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων (Network and Computer Forensics Services) έχουν ως σκοπό την εύρεση, συλλογή και ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων με απώτερο σκοπό την ενδελεχή έρευνα για περιπτώσεις μη εξουσιοδοτημένης εισβολής σε υπολογιστικά συστήματα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη υπηρεσία μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρία συμπληρώνοντας τη φόρμα ενδιαφέροντος ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά.