Η εταιρία

CORESEC SA

H CoreSec, είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής με κύριο αντικείμενο την προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (Ασφάλεια Πληροφοριών και Δικτύων –  Information Security Services).

Στόχος της CoreSec είναι οι υπηρεσίες της να επιτρέψουν στους πελάτες της να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που δίνει στην εποχή μας η πληροφορική και η διαδικτύωση για άμεση επικοινωνία με στελέχη , πελάτες και προμηθευτές , για  γρήγορη επέκταση σε νέες παγκοσμιοποιημένες αγορές και για προσφορά νέων/καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών,  χωρίς να διακινδυνεύουν στο ελάχιστο την ασφάλεια των συναλλαγών τους και τη φήμη τους.

Οι πρωτοποριακές υπηρεσίες μας σε συνδυασμό με  την εμπειρία και τεχνογνωσία των στελεχών μας  και την αρωγή των ισχυρών συνεργασιών μας είμαστε σίγουροι ότι μπορούν να αποδειχτούν ο καλύτερος συνεργάτης σας σε κάθε βήμα για να θωρακίσετε την ασφάλεια των πληροφοριακών σας συστημάτων.