Η φιλοσοφία μας

Η CoreSec προσφέρει  ένα σύνολο υπηρεσιών ολιστικού ελέγχου ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, που δεν στηρίζεται μόνο σε έτοιμα, γνωστά, αυτοματοποιημένα μοντέλα, αλλά κυρίως σε έρευνα υψηλής τεχνογνωσίας  και πρωτογενείς υπηρεσίες.

H CORESEC εντοπίζει το σύνολο των ευπαθειών στα πληροφοριακά συστήματα των πελατών της και καθορίζει τον πραγματικό βαθμό έκθεσής τους σε κινδύνους κυβερνοεπιθέσεων.

Πέρα δηλαδή από τις καθιερωμένες πρακτικές όπως ο σχεδιασμός “Πολιτικής Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων” ή της εναρμόνισης με διεθνή στάνταρντ ασφάλειας  που μειώνουν τον κίνδυνο έκθεσης , η CoreSec εφαρμόζοντας προηγμένες μεθόδους και τεχνικές όπως “ανίχνευση ευπαθειών” (Vulnerability Scanning), “ελέγχους ασφάλειας” (ethical hacking, internal/external penetration tests), “κοινωνική μηχανική” (social engineering) κ.α.,  εντοπίζει το σύνολο των ευπαθειών στα πληροφοριακά συστήματα των πελατών της και καθορίζει τον πραγματικό βαθμό έκθεσής τους σε κινδύνους κυβερνοεπιθέσεων.

Όλες οι ανωτέρω μέθοδοι και τεχνικές, εφαρμόζονται από τα εξειδικευμένα στελέχη μας όχι μόνο αξιοποιώντας το πλέον εξελιγμένο εμπορικά διαθέσιμο λογισμικό κορυφαίων οίκων και τις πιο πρόσφατες εκδόσεις γνωστών και λιγότερο γνωστών attack toolkits αλλά αξιοποιώντας κυρίως εργαλεία που αναπτύσσονται από το τμήμα Ερευνας και Ανάπτυξης της CoreSec με σκοπό τον εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση ακόμα και άγνωστων μέχρι σήμερα κινδύνων ( zero day attacks) .