Ευαισθητοποίηση σε θέματα Ασφάλειας


Οι υπηρεσίες ευαισθητοποίησης σε θέμαρτα ασφάλειας πληροφοριών και εκπαίδευσης (Security Awareness and Training) έχουν ως σκοπό την ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών, την επιμόρφωση και την εκπαίδευσή τους στον εντοπισμό, την αποφυγή των σύγχρονων κινδύνων που ελοχεύουν.

Με αλλαγή στη νοοτροπία των χρηστών ή την φιλοσοφία της επιχείρησης μπορούμε να μειώσουμε τον αριθμό των παραβιάσεων ασφαλείας.

Δεδομένης της εξέλιξης και της εξάπλωσης των κινδύνων αυτών, οι σύγχρονες λύσεις για την ασφάλεια των πληροφοριών θα είναι αύριο παρωχημένες. Το τοπίο στον τομέα της ασφάλειας μεταβάλλεται συνεχώς. Ο πιο αδύναμος κρίκος σε κάθε πλαίσιο ασφάλειας πληροφοριών είναι το ανθρώπινο στοιχείο.

Με σκοπό την αλλαγή στη νοοτροπία των χρηστών ή την φιλοσοφία της επιχείρησης και μέσα από την ευασθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας μπορούμε να μειώσουμε τον αριθμό των παραβιάσεων ασφαλείας.

Η ευαισθητοποίση σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών (Security Awareness) περιλαμβάνει θεματολογία όπως:

  • Human Targeting
  • Social Engineering
  • Email και IM
  • Browsers
  • Social Networking
  • Passwords
  • Data Protection
  • Mobile Devices
  • Monitoring
  • Hacked / Incident