Ανθρώπινο δυναμικό

Η δύναμη και η επιτυχία της CoreSec βασίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό της. Η ομάδα της CoreSec απαρτίζεται από στελέχη με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας στις μεγαλύτερες Ελληνικές και ξένες  εταιρίες πληροφορικής και συμμετοχή στην υλοποίηση πολλών από τα σημαντικότερα έργα πληροφορικής στη χώρα μας τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Η πληθώρα των πιστοποιήσεων των μηχανικών μας αποδεικνύει επίσης την μοναδική της  εξειδίκευση στην Ασφάλεια Πληροφοριών κ Δικτύων.