Εμπιστευτικότητα

Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία, υπογράφουμε συμφωνία εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες και δεδομένα που θα έρθουν σε γνώση μας.

Όλες οι πληροφορίες η δεδομένα που μας δίνονται ή εντοπίζουμε θεωρούνται μυστικά και εμπιστευτικά στοιχεία τα οποία δεν μεταφέρονται σε τρίτους παρά μόνο με γραπτή σας έγκριση.